شرایط و قوانین

  •   توضیحات هر فایل از اطلاعات آن استخراج شده اند. کاربر موظف است توضیحات و جزئیات را مطالعه و پس از آن در مورد خرید فایل تصمیم بگیرد.
  •   امکان دانلود محصولات خریداری شده پس از پرداخت و از طریق حساب کاربری کاربر، امکان پذیر خواهد بود.
  •   در صورت عدم انجام سفارش، خرید و دانلود محصولات، مشتری موظف است از طریق پورتال مشتریان به مدیریت سایت اعلام نماید تا حقی از وی ضایع نشود.
  •   در خصوص محصولات مجازی که سریعاً پس از انجام خرید و پرداخت صورت حساب امکان دانلود و استفاده از آنها وجود دارد، انصراف از خرید انجام شده غیرممکن است، لذا خواهشمند است در مطالعه ویژگی‌های محصولات پیش از خرید دقت بیشتری به خرج دهید تا با مشکلی روبرو نشوید.
  •   توجه داشته باشید که هیچ یک از محصولات فروشگاه دارای پشتیبانی و خدمات نمی‌باشند.
  •   قیمت‌های اعلام شده در سایت بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است و مالیات بر ارزش افزوده در زمان انجام خرید محاسبه و به قیمت افزوده خواهد شد.